Priser för 2020

 

Medlemsavgift: 500 kr Nytt för i år är att man måste ansöka om

medlemskap. Genom mail. Se mer info under medlemskap.

 

Serier: 40 kr för medlemmar och 60 kr för icke medlemmar.