Medlemskap i vår förening får man ansöka om då vi inte vill bli

förmånga medlemmar.

Man mailar sina uppgifter till oss och vi tar upp ansökan i

styrelsen och mailar svar tillbaka.

Vår mailadress är: n.vram.jskf@telia.com