Styrelsen 2019

Ordföraren: Sven-Yngve Persson

Kassör: Christina Olin Olsson

Sekreterare: Jan Lindkvist

Vise Ordförare: Martin Östring

Vise Sekreterare: Mikael Pesson

Ledamot: Jan-Olof Olsson

Ledamot: Magnus Lind

Skjutbanechef: Jan-Olof Olsson och Martin Östring

E-Postadress: n.vram.jskf@telia.com

 

 

Kontaktinformation - Exempel