Priser för 2019

 

Medlemsavgift: 500 kr Nytt för i år är att man måste ansöka om

medlemskap. Genom mail.

 

Serier: 40 kr för medlemmar och 60 kr för icke medlemmar.

Skott: 40 kr för medlemmar och 60 kr för icke medlemmar.